“De taal van verbeelding, beweging en muziek overstijgt grenzen, koestert schoonheid, ontroert, verbindt en inspireert”

Geke Hoogstins

Geke Hoogstins

Beeldend kunstenaar en theatermaker

Voor mij is schilderen en theater onlosmakelijk met elkaar verbonden: beelden, impressies, droombeelden en sociaal-maatschappelijke bewogenheid zoeken steeds weer een uitweg naar buiten in verschillende vormen van verbeelden.  meer…

Geke Hoogstins