Radio en TV

2019

De theaterproductie NOORD op de schaal van Richter:  TV interview met Geke Hoogstins, theatermaakster en Roger Muskee, video kunstenaar ( 8 september 2019 via OOG TV)

2019

In het nieuws van 10 oktober 2019 werd bekend gemaakt dat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork besloten heeft om de theatervoorstelling Blauwe Vlinder, een Geke Hoogstins, productie te schrappen. Het abrupte einde van een proces dat 3 jaar heeft geduurd. Een zeer intens proces waarin Geke Hoogstins met haar team met veel zorg, uitgebreide gesprekken over vorm en inhoud, veel compassie en empathie voor de kwetsbare locatie haar verhaal heeft ontwikkeld. Het besluit om de voorstelling te schrappen valt voor Geke en haar team rauw op het dak. Een voorstelling, die zo nauw verweven is met de locatie en geschiedenis van in Westerbork, kan niet zo maar op een ander locatie spelen.

2016

Onderweg naar Later, een theaterproductie van Geke Hoogstins die in 2016 speelde in de voormalige dierentuin van Emmen. In de voorstelling belandt Hylko in een aparte, tijdloze wereld. Aan de hand van een tijd- en wereldreiziger wordt hij meegenomen op reis. Die reis gaat van het ontstaan van Moeder Aarde tot de planeet zoals 'ie nu is.

2014

Terugkeer naar Gaia Een theaterproductie van Geke Hoogstins Een multimediale danstheaterspektakel “Terugkeer naar Gaia”. Belevingstheater op een prachtige natuurlocatie uitgevoerd van 27 t/m 31 augustus 2014 “Terugkeer naar Gaia”; een verhaal dat ons laat nadenken over de sociaal maatschappelijke en ecologische problemen van nu. Tijdens de voorstelling staat onze aarde, Gaia, en de wijze waarop wij met haar omgaan centraal. Duurzaamheid, verbinding, kind en kansen voor de toekomst zijn de essentiële thema’s die als rode draad door de voorstelling heen lopen. Een intrigerend verhaal geïnspireerd op het unieke oer landschap Drenthe.

2013

2011

2011

en RTV Drenthe item over Geke Hoogstins en haar passie voor theater in het kunstprogramma Bartissimo in mei 2011

2002

//gekehoogstins.nl/wp-content/uploads/2020/02/11-september.jpg