Community project 'De Bulten'

B 80x275 klaar

Op 10 mei 20212 heb ik in opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s het pompgemaal bij Nieuw Annerveen (Drenthe) voorzien van een gestyleerd riet- en waterlandschap. 

Het riet bestaat uit alle afbeeldingen van planten die in die natuurdelta groeien. Tijdens de belevingsdag van het waterschap werd er bij Breeland in Spijkerboor door kinderen en volwassenen de planten geschilderd zoals dat in de flora ook op kenmerken  wordt verbeeld. 

De schilderijen heb ik bewerkt  en van plantennamen voorzien.